Jimmy Fairly

De drukke doch glamoureuze gangen van het Parijse winkelcentrum Printemps waren het decor van mijn laatste onverantwoorde impulsaankoop. 12 november. Ook in Parijs de dag na een feestdag. Anna -BFF sinds 2007- en ikzelf waren al enkele uurtjes ver in onze shopdag en hadden onze ogen al de kost gegeven in de verdiepingen vol luxemerken. Omdat ook staan kwijlen voor onbetaalbare handtassen wel eens verveelt, was het een enorme opluchting om op de derde verdieping van het pand op enkele net wat meer betaalbare merken te botsen. 

Zo ook Jimmy Fairly. Een Frans brillenmerk waarvan ik nooit eerder had gehoord. Mensen die een rek met (zonne)brillen voorbij kunnen wandelen zonder er minstens één op hun neus te zetten, zijn van een ander kaliber dan ikzelf. Mijn impulscontrole reikt duidelijk niet zo ver. Geen probleem, zou je denken. Totdat het exemplaar dat je haast zonder nadenken op je gezicht neerplantte, ineens veel mooier blijkt te zijn dan je portefeuille en/of gezond verstand toelaat. Daar stond ik dan. November. Geen zon te bekennen. Winterjas én dikke sjaal aan en een prachtige zonnebril op mijn neus. Tja. Dan begint het rationaliseren. "Het is eigenlijk ook al lang geleden dat ik nog eens een zonnebril kocht. En hoe groot is de kans dat ik er later nog eentje tegenkom die zo perfect is? Hij is wel uniek, met die blauwe spikkels erin. Echt iets voor mij ook. Die prijs is voor een zonnebril toch eigenlijk wel heel oké. En kijk eens hoe goed die glazen zijn!..." Nog tien bij-de-haren-gesleurde redenen, één blik op mijn bank-app en 5 minuten later, stond ik mijn nieuwe liefde af te rekenen. 

The very busy though glamorous halls of Printemps - a gorgeous shopping mall in Paris were the backdrop for my latest irresponsible impulse buy. 12th of November. Anna -BFF since 2007- and I had been perusing the floors full of luxury brands for a few hours. Because even drooling in front of outrageously expensive handbags gets old sometimes, it was a huge relief to find some slightly more affordable brands on the third floor. 

One of those brands was Jimmy Fairly. A French brand of glasses that I'd never heard of before. People who can walk past a stand filled with sunglasses without wanting to try on at least one of them, are just built very differently than I am. My impulse control definitely doesn't reach that far. No problem, you'd think. Until the pair that you randomly put on your face suddenly looks much better than your wallet and/or common sense allows. There I was. November. Not the smallest ray of sun in sight. That's when the rationalizing started.  "You know, it really has been a while since I last bought a pair of sunglasses. And how likely is it for me to find another pair that's so perfect? You know, they really are unique, with those blue specs. So me as well! Honestly, that's a very decent price for a pair of sunglasses. And would you look at the quality of the glass!..." Ten far-fetched reasons, one single look at my banking-app and five minutes later, I was paying for the new love of my life. 

Alsof de look van de bril nog niet genoeg was om de rest van de dag met hartjes in de ogen rond te lopen, wist de -oprecht heel erg vriendelijke- verkoper ons te vertellen dat ik door mijn aankoop één leesbril zou schenken aan iemand die het echt nodig heeft. Wat opzoekwerk verraadt dat Jimmy Fairly echt wel een merk is met een missie. Meer info daarover vind je op hun website. Geen reclame, gewoon oprecht enthousiasme. 

As if the look of the glasses wasn't enough to walk around looking like the heart-eyes-emoji all day, the -genuinely very, very nice- salesman told us that my purchase would gift one pair of reading glasses to someone in need. Some research tells me that Jimmy Fairly truly is a brand with a mission. More information can be found on their website. No advertisement, just genuine enthusiasm. 

Was dit een levensnoodzakelijke aankoop? Absoluut niet. Zou ik zonder kunnen leven. Zeker. Is het een klein gelukje wanneer ik in de spiegel kijk? Oh ja, echt wel. En kleine gelukjes zijn echt wel een pak groter dan hun naam doet vermoeden. 

Was this an absolutely necessary purchase? Absolutely not. Could I live without it? Definitely. Does it make me smile every time I catch a glimpse of myself in a mirror? Damn yes! And hey, that's worth something too, I'd say! 


Comments

Popular Posts